Loading...

wtorek, 21 maja, 2024

produkty zbożowe, szczególnie te z pełnymi ziarnami zbóż.

Niezmiernie ważne jest, by tych składników nie brakowało w diecie dzieci oraz osób starszych.
Potas
Osoby, które trenują intensywnie, mają zwiększone zapotrzebowanie na niektóre pierwiastki. Są one narażone na szybsza utratę płynów, warz z potem tracimy wiele minerałów i mikroelementów. Dlatego należy zadbać o prawidłową gospodarkę wodna swojego organizmu. W tym celu należy stosować zrównoważona dietę, w której nie będzie brakować m.in. tych produktów, zawierających potas. Ma on bowiem ogromne znaczenie dla organizmu.
Objawy niedoboru
Niedobry potasu mogą skutkować takimi konsekwencjami, jak:
częste i bolesne skurcze,
obrzęki,
nieprawidłowe ciśnienie krwi,
rozstrój nerwowy.
Gdzie znajdziemy duże ilości potasu
Pots jest nezbeny do tego, by gospdarka wodna organimu była pawrdiłow,a tak więc m.in. ma on zbawinny wpływ na parcę nerek. Daletgo eni nalzy zapomnać, by do swjej deity właczać regularnei i zcesto takie produkty spożywcze, jak: